Doći će žuti ljudi sa istoka i piće vodu sa Morave